BSW Bedrijven > Persberichten > ATEA-groep: het nieuwe Leerwerkbedrijf van Breda

ATEA-groep: het nieuwe Leerwerkbedrijf van Breda

BSW Bedrijven en Sociale Zaken gaan vanaf j.l. donderdag 31 mei samen verder onder de naam  ATEA-groep. Het is de naam voor het nieuwe leerwerkbedrijf van Breda en staat voor Activering, Training En Arbeidsbemiddeling. Met deze samensmelting wordt de expertise om mensen zonder werk weer een plek te geven op de arbeidsmarkt gebundeld.

Algemeen directeur BSW Bedrijven, Remko van der Sanden, gaf aan dat deze samensmelting een logische vervolg stap is, gezien beide partijen op het terrein van semi-publieke dienstverlening steeds vaker, breder en intensiever samenwerken.

Wethouder Cees Meeuwis wees op het feit dat in de nabije toekomst iedereen hard nodig is op de arbeidsmarkt en dat vooral de aansluiting op die arbeidsmarkt zeer belangrijk is. Het nieuwe Leerwerkbedrijf kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Door de krachten te bundelen ontstaat een gemeentelijk Leerwerkbedrijf dat cliënten en hun trajectmogelijkheden screent, bemiddelt naar regulier werk en leerwerkplekken, voorziet in beschutte en participatieve werkplekken, maar tevens een organisatie is die zelfstandige werkplekken realiseert. Een gezamenlijke actieve werkgeversbenadering hoort hier ook bij.

Het uitgangspunt dat werkzoekende uitkeringsgerechtigden zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om langs de kortste weg werk te vinden blijft overeind. Maar daar waar nodig ondersteunt het leerwerkbedrijf mensen die het nodig hebben om weer een plek te vinden op de arbeidsmarkt.

De bedrijfsnamen BSW Bedrijven en Vindingrijk kringloopwarenhuis blijven bestaan maar vallen onder de ATEA-groep.