BSW Bedrijven > BSW Bedrijven

BSW Bedrijven

Bij BSW Bedrijven wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling van mensen. Het personeel staat, net als de klant, centraal waardoor er voortdurend wordt gewerkt aan het begeleiden en ontwikkelen van mensen van het begin tot het eind. Door middel van tests, trainingen, stages en vakopleidingen met diploma’s wordt naar de capaciteiten van de mensen gekeken en worden zij zo goed mogelijk verder ontwikkeld.

BSW Bedrijven heeft als missie het vergroten van het arbeids- en probleemoplossend vermogen van mensen door ondersteuning bij het werken met een arbeidsbeperking- of handicap, met als doel een duurzame arbeidsplaatsing onder zo regulier mogelijke omstandigheden.

BSW Bedrijven valt onder de ATEA-groep, het leerwerkbedrijf van de gemeente Breda.
ATEA staat voor Activering, Training En Arbeidsbemiddeling.

zie ook de website www.ateagroep.nl